Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Kuźwa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XEN Krzysztof Kuźwa, przy ul. Stanisława Koniecpolskiego 22, Izabelin (kod pocztowy: 05-080).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz w celu dostarczenia zamówionego towaru.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest umożliwienie kontaktu z klientem, prowadzenie działań marketingowych sprzedawanych produktów, oferowanie towaru oraz jego dostarczenie. Administrator Danych będzie przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom, upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jakie kategorie danych będziemy przetwarzać?

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
– nazwisko oraz imiona,
– adres e-mail,
– nr telefonu,
– miejsce zamieszkania.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji wskazanego celu, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zrealizowania wskazanego celu.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail: krzysztof.kuzwa@zacnewino.pl, bądź pisemnie na adres: Krzysztof Kuźwa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XEN Krzysztof Kuźwa, przy ul. Stanisława Koniecpolskiego 22, Izabelin (kod pocztowy: 05-080).

Czy masz ukończone 18 lat?

Ze względu na charakter informacji zawartych na stronie przeznaczona jest ona dla osób pełnoletnich.

Tak Nie

Ciasteczka

Ten serwis na Twoim komputerze małe pliki (ang. cookies) z informacjami niezbędnymi do poprawnego działania. Jeśli ustawienia Twojej przeglądarki internetowej pozwalają na zapisywanie ciasteczek, wyrażasz zgodę na powyższe.